Udalosti

26.02.2014 20:00

Rok 1993 bol rokom zakladania ďalšej z neziskových organizácií občianskeho združenia vrábeľských vinohradníkov. Posledných 20 rokov sme si pripomenuli na stretnutí s ešte doteraz aktívnymi členmi a členmi prvého výboru.

Pri červenom vínku sa dobre spomína na uplynulé obdobie, kde vlastníci vinohradov v katastrálnom území Vrábľov sa rozhodli založiť toto združenie. Za peknú spomienku stojí, že prvým predsedom  Združenia vrábeľských vinohradníkov bol pán Pavol Drgoňa.

Predmetom zakladajúcej zmluvy pre občanov bolo a vlastne stále je spojenie sa za účelom záujmu a ochrany majiteľov vinohradov o výstavbu a údržbu elektrických rozvodov, cestných komunikácií a prostredia, za účelom odpredaja hrozna a vína, šírenia vedomostí o ochrane a spracovaní (prednášky), účasť na rôznych slávnostiach vína a tematických zájazdoch. A to všetko je spojené hlavne na propagáciu vrábeľského vína. Čo všetko sa podarilo a čo všetko je treba urobiť si samozrejme čitateľ najlepšie odpovie sám. Dobrým námetom a myšlienkam sa budeme len tešiť, aby sme obohatili doterajšiu činnosť.

Za všetko, čo sa podarilo vykonať je potrebné sa poďakovať nielen členom výboru, ale ozaj všetkým vinohradníkom, popriať v tomto období všetkým príjemné a veselé sviatky a do Nového roku 2014 veľa zdravia a šťastia a dobrú úrodu.

 

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7