Udalosti

21.01.2017 17:00

Dňa  27.1.2017 sa konala výročná členská schôdza, na ktorej bola prezentovaná činnosť a hospodárenie združenia v roku 2016 a hlavné úlohy pre rok 2017. Schôdza bola ukončená diskusiou účastníkov a predsedníctva.

Po ukončení výročnej členskej schôdze nasledovala prednáška Ing. Petra Porubského, na ktorej bol zrekapitulovaný rok 2016 z pohľadu vinohradníka a vinára. Kto mal záujem z účastníkov mohol si nechať urobiť odborné posúdenie svojho vína z ročníka 2016 s radami ako víno skrášliť alebo odstrániť nedostatky.

V diskusií sme sa nevyhli ani aktuálnej téme vysokých mrazov v mesiaci január a ich vplyvu na vinohrad.

Keďže téma ľudí zaujala, plánujeme s touto novou aktivitou pokračovať každý rok po výročnej členskej schôdzi.

Fotografie nájdete vo fotogalérii.

19.03.2016 13:00

19. marca sa konal jubilejný 25. ročník výstavy Víno Vráble na Archíve vín.

Tento rok bolo prihlásených 371 vín, čo je výrazný vzostup oproti minulému roku.

Šampióna výstavy získal opäť Blaško Wine za Devín 2014. Výborne sa umiestnili aj firmy Triticum, Agrovinol či Vinum Vivo - H2G, ale aj malovinári ako PaeDr. Teodor Nagy, Pavol Bujalko a samozrejme veľa ďalších. Tento rok bolo prvý krát zrušené obmedzenie v štatúte, ktoré hovorilo, že diplom získa len prvých 30% najlepšie ohodnotených vín.

Všetci ocenení diplomom majú možnosť na svoje fľaše nalepiť samolepku s logom Víno Vráble (viac tu).

Tento rok sme druhý krát použili vínne karty, avšak ich systém spred roka bolo nutné vylepšiť, čo sa nám podarilo.

Ďakujeme všetkým zúčastneným, dúfame, že sa Vás môžeme tešiť aj o rok, alebo na najbližšej akcii - Otvorené Vrábeľské pivnice.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>