Trubíni Ivan

Podpredseda pre vinohradníctvo

Telefón: 0903 471 363

Email: ivan.trubini@gmail.com