Výročná členská schôdza a prednáška Ing. Porubského

21.01.2017 17:00

Dňa  27.1.2017 sa konala výročná členská schôdza, na ktorej bola prezentovaná činnosť a hospodárenie združenia v roku 2016 a hlavné úlohy pre rok 2017. Schôdza bola ukončená diskusiou účastníkov a predsedníctva.

Po ukončení výročnej členskej schôdze nasledovala prednáška Ing. Petra Porubského, na ktorej bol zrekapitulovaný rok 2016 z pohľadu vinohradníka a vinára. Kto mal záujem z účastníkov mohol si nechať urobiť odborné posúdenie svojho vína z ročníka 2016 s radami ako víno skrášliť alebo odstrániť nedostatky.

V diskusií sme sa nevyhli ani aktuálnej téme vysokých mrazov v mesiaci január a ich vplyvu na vinohrad.

Keďže téma ľudí zaujala, plánujeme s touto novou aktivitou pokračovať každý rok po výročnej členskej schôdzi.

Fotografie nájdete vo fotogalérii.