12. valné zhromaždenie ZVV

30.01.2015 17:00

Dňa 30. janurára sa konalo 12. valné zhromaždenie, ktorého sa zúčastnilo 34 členov nášho združenia, ktorí boli oboznámení o stave hospodárenia a zároveň o plnení úloh za rok 2014. Valným zhromaždením boli prijaté úlohy pre rok 2015.

Pozrite si fotografie zo zhromaždenia vo fotogalérii.