Náš tím

Predseda

Telefón: 0948 018 560

Email: hrusovskaz@gmail.com

Pokladník

Telefón: 0915 402 894

Email: acsz@centrum.sk

Tajomník

Telefón: 0919 233 011

Email: palokramar@gmail.com

Podpreseda pre vinárstvo

Telefón: 0948 497 422

Email: mario.chren@gmail.com

Podpredseda pre vinohradníctvo

Telefón: 0903 471 363

Email: ivan.trubini@gmail.com

Predseda revíznej komisie

Telefón: 0911 382 536

Člen revíznej komisie

Telefón: 0903 064 620

Člen predsedníctva

Telefón: 0905 474 046

Email: souevr@pobox.sk

Člen predsedníctva

Telefón: 0907 155 041

Email: jurajtoth1@zoznam.sk

Člen predsedníctva

Telefón: 0908 744 712

Email: konstrukcia@maratom.sk

Člen predsedníctva

Telefón: 0908 766 808

Email: mladamaminka@post.sk

Člen predsedníctva

Telefón: 0907 100 881

Email: juraj.szabo@enel.sk