Víno Vráble 2019

Výročná členská schôdza 2017 spojená s prednáškou Ing. Porubského

Víno Vráble 2015 - vyhlásenie výsledkov

Odborná degustácia 2015

12 valné zhromaždenie 2015

Vrábeľská zabíjačka 2015

Vinobranie 2014

Odborná degustácia 2014 KD Horný Ohaj

Tabule na Vrábeľských Viniciach

Prednáška o sírení vína

Verejná degustácia

Zabíjačka 2010